top of page

Sisteme de siguranță și monitorizare pentru spitale, cabinete medicale și laboratoare.

Actualizată în: 6 nov. 2023


sisteme electrice de iluminat în bloc operator
sisteme electrice de iluminat din sala de operație


Spațiile din spitale sau laboratoare sunt complexe prin natura lor și necesită sisteme complexe și sigure de sisteme de monitorizare, sisteme de siguranță și prevenție, care să poată să răspundă nevoilor specifice fiecarei zone, de la intrarea în incinte, la zona de recepție, la sălile de operație, saloanele cu pacienți, secțiile ATI, laboratoare și toate celelalte încăperi, până la ieșire.

Cele mai importante sisteme de siguranță și monitorizare necesare pentru funcționarea în condiții optime a spitalelor, laboratoarelor, pentru cămine de bătrâni și a centrelor medicale sunt:

  • Instalatii antiincendiu - instalații de detecție și alarmare la incendiu;

  • Sistem de monitorizare a parametrilor de calitate a aerului;

  • Sistem apelare asistente - NURSE CALL wireless - syscall;

  • Sisteme de siguranță;

  • Instalații electrice de iluminat.

Să vedem detaliat, ce semnifică toate aceste sisteme și importanța lor în cadrul incintelor mai sus menționate:

  • Instalațiile antiincendiu cu afișare LCD și LED raportează în timp real atât acustic cât și vizual starea de alertă și starea avariei dacă aceasta s-a produs.

Aceste sisteme de detecție incendiu sunt dotate cu detectori optici de fum și sistem de izolare a scurtcircuitelor, detector de gaz metan. Ele detectează în mod automat incendiile din toate zonele alarmează personalul de serviciu și avertizează ocupanții din clădire atunci când există un pericol de incendiu.

Aceste instalații antiincendiu sunt special create pentru spitale și laboratoare, ele sunt rezistente la vaporii degajați de substanțele și soluțiile folosite pentru sterilizare și evacuează gazele fierbinți și fumul din incinte.

Echipamentul de control și semnalizare indică optic și acustic alarma, recepționează semnale de la detectoare sau declanșatoare manuale de alarmare, stabilește dacă este o condiție reală de alarmă. În cazul în care pericolul este unul real, indică locul și transmite semnalul de alarmă.

Sistemul de instalaţii antiincendiu este format dintr-un complex de instalaţii hidraulice, instalaţii electrice şi componente electronice.

De aceea, aceste sisteme de siguranță și prevenție este necesar să fie proiectate și realizate de către firma de instalații electrice autorizată și cu experiență în domeniu.

  • Un sistem de monitorizare a parametrilor de calitate a aerului este esențial pentru monitorizarea temperaturii, a umidității și a concentrației de oxigen din fiecare încăpere pentru a depista eventualele cauze, care ar putea provoca defecțiuni. Acest sistem este capabil să depisteze defecțiuni de funcționare, detectându-le conform parametrilor bine stabiliți. Informațiile sunt centralizate într-un sistem care va declanșa alerta, astfel se pot preveni problemele, prin intervențiile corective.

  • Sistem apelare asistente - NURSE CALL wireless - syscall


salon dotat cu sistem apelare asistente - syscall
salon dotat cu sistem apelare asistente syscall

Sistemele nurse call sunt folosite pentru comunicarea dintre personalul medical și pacienți și pentru monitorizarea pacienților. Sunt utilizate în spitale, cămine de bătrâni și în cabinete medicale. Acest tip de sistem apelare asistente se amplasează la patul fiecărui pacient în saloanele cu pacienți.

Sistemele syscall sunt sisteme de apelare wireless formate din:

Consola centrală de monitorizare cu afișarea încăperii și a locului, a numărului patului de unde s-a făcut alarmarea;

Butonul de chemare al asistentei;

Un indicator luminos care este montat deasupra ușii salonului respectiv;

Stație portabilă de recepție a apelurilor, de tip brățară, purtată de asistentele medicale;

Alarmare montată în toaletă și indicator luminos montat deasupra ușii.

  • Sisteme de siguranță

Fără acest tip de sisteme de siguranță ar fi periclitată în orice moment buna funcționare dată de continuitatea alimentării cu energie pentru zonele și aparatele din spitale și laboratoare a căror întrerupere ar pune în pericol viața pacienților sau, în procesul analizelor de laborator.

Caracteristicile alimentării de siguranță trebuie să fie stabilite în prealabil în faza de proiectare de către firma de proiectare ținând cont de nevoile respectivei structuri sanitare și de normele în vigoare.

Alimentarea prin aceste sisteme de siguranță trebuie să ofere o autonomie de cel puțin 3 ore pentru mesele din sala de operație, pentru aparatura medicală care are nevoie de continuitate și necesită alimentare de siguranță, precum și sistemele de detecție și alarmare.

  • Instalații electrice de iluminat

Este vorba de iluminatul de siguranță. Acest tip de sisteme se activează în mod automat, în cazul întreruperii energiei electrice, întrerupere declanșată de factori interni sau externi.

Rolul acestei instalații de iluminat este esențial în special în cazul întreruperilor de curent cauzate de incendii. Persoanele din clădire pot fi evacuate în condiții de siguranță și să se poate interveni imediat. Iluminatul de urgență pornește automat, fiind alimentat dintr-o sursă secundară de energie electrică. Sistemul este dotat cu LED cu baterie locală cu autonomie de câteva ore, cu săgeți de ghidare EXIT, corp iluminat LED cu kit anti panică pentru corpuri de iluminat cu autonomie limitată, tablou cu siguranțe complet echipat și alte accesorii.

După cum am văzut, în spitale, laboratoare, în sanatorii și cabinetele medicale este nevoie de sisteme de siguranță complete, care să asigure în permanență siguranța pacienților și a personalului medical, care pot fi proiectate și executate doar de către o firmă specializată de proiectare și execuție instalații electrice, de monitorizare și siguranță, care cunosc și respectă toate normele în vigoare.


bottom of page