top of page

Impamantarea instalatiei electrice industriale. Cele 7 tipuri de echipamente pentru împământare si protecție împotriva electrocutării ale unei instalații electrice industriale.


Impamantare la tabloul electric
Impamantare instalatie electrica

Pentru a putea vorbi despre echipamentele pentru impamantare si protectie impotriva electrocutarii din cadrul unei instalatii electrice industriale, trebuie mai întâi să înțelegem că acestea sunt parte integrantă dintr-un întreg sistem: sistemul de instalatii electrice industriale.

Instalatia electrica industriala este formată dintr-un ansamblu de componente și de echipamente electrice utilizate pentru a permite circulația curentului electric și pentru a alimenta toate echipamentele și utilajele folosite în hale industriale, fabrici, uzine, spatii comerciale și in toate spațiile industriale, de orice gen.

Instalatiile electrice industriale includ diverse tipuri de componente.

Unele dintre ele sunt componente personalizate, in funcție de tipologia de instalatie electrica industriala și in funcție de destinația acesteia:

  • Generatoare si transformatoare de tensiune;

  • Aparate de comandă și protecție: contactoare, relee, intrerupătoare automate, etc.;

  • Panouri și tablouri electrice;

  • Lampi si corpuri de iluminat;

  • Conductoare și cabluri electrice;

  • Echipamente pentru impamantare și protecție împotriva electrocutării.


Impamantarea instalatiei electrice este crucială pentru a asigura siguranța personalului și se realizează prin cele 7 tipuri de componente și echipamente pentru impamantare si protecție:


1. Conductori de împământare

Sunt folosiți pentru a conecta echipamentele la sistemul de împământare pentru a disipa curentul electric în siguranță în pământ în caz de scurtcircuit sau supratensiune.

2. Electrozi de pământ

Sunt plăci sau bare metalice îngropate în pământ, utilizate pentru a furniza o cale de rezistență scăzută pentru curentul electric spre pământ.

3. Sisteme de protecție împotriva supratensiunilor

Acestea sunt dispozitive și componente care protejează echipamentele împotriva supratensiunilor, cum ar fi: paratrăsnetele, supresoarele de tensiune și descărcătoarele de supratensiune.

4. Dispozitive de protecție împotriva curentului de scurtcircuit: siguranțele, întrerupătoarele automate și dispozitivele de protecție la suprasarcină, care detectează și opresc curentul excesiv în caz de scurtcircuit sau suprasarcină.

5. Echipamente de protecție personală

Aceste echipamente sunt: mănușile izolatoare, încălțămintea și hainele ignifuge, pentru a proteja personalul împotriva accidentelor produse de curentul electric.

6. Sisteme de monitorizare și alarmare

Aceste sisteme au rolul de a detecta și avertiza în cazul unor condiții anormale sau periculoase în instalația electrică.

Impamantarea instalatiei electrice implică conectarea componentelor și echipamentelor la un sistem de impamantare care constă în conductori sau electrozi de pământ.

Scopurile principale atunci cand este vorba de impamantarea instalatiei electirce sunt:

  • Protecția împotriva șocului electric

Impământarea instalatiei electrice oferă o cale sigură pentru curentul electric să se disipe în pământ în caz de scurtcircuit sau alte condiții periculoase, astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru personalul sau echipamentele din jur.

  • Protecția împotriva supratensiunilor

O împământare adecvată poate contribui la reducerea efectelor supratensiunilor, limitând sau eliminând pagubele cauzate de fulgere sau de alte surse de tensiune excesivă.

  • Stabilirea unui potențial de referință

Impamanatrea instalatiei electrice asigură stabilirea unui potențial de referință pentru echipamentele și circuitele electrice din instalație, contribuind la funcționarea corectă a acestora și la evitarea interferențelor sau deteriorării acestora.

  • Eficiența sistemului de protecție

Impamantarea este esențială pentru buna funcționare a sistemelor de protecție împotriva supratensiunilor și a curentului de scurtcircuit, precum paratrăsnetele și întrerupătoarele automate.


Impamantarea instalatiei electrice industriale trebuie să fie proiectată și implementată de către firma de instalatii electrice specializată în instalatii electrice industriale, care operează conform standardelor și reglementărilor relevante pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă a întregului sistem electric.

Comments


bottom of page