top of page

Cele 9 etape ale verificării unei instalatii electrice.


Verificare instalatii electrice
Verificare instalatii electrice

Verificarea unei instalații electrice este un proces important pentru siguranța locuinței sau a unei clădiri. Există mai multe tipuri de instalatii electrice. Pentru orice tip de instalație elecrică este necesar și obligatoriu să fie controlată periodic pentru a preveni accidente sau eventuale daune produse în urma unor defecțiuni.

Fie că este vorba de instalatii electrice de joasa tensiune sau de instalatii curenti slabi, atât etapele de proiectare și execuție instalatii electrice, cât și verificarea lor, trebuie facută de către o firma de instalatii formată din proiectanți și instalatori profesioniști.

Electricitatea ne asigură confortul necesar dar, dacă nu este folosită în mod adecvat, poate deveni periculoasă. Verificarea periodică demostrează o atitudine prudentă și atentă și sunt indispensabile pentru evitarea apariției problemelor.

Etapele verificării unei instalatii electrice:

  • Deconectarea alimentării

  • Vizualizare generală:

Se verifică starea generală a cablurilor și conexiunilor.

Se caută semne de deteriorare, cum ar fi izolația cablurilor fisurată sau expusă. Semnele de uzură ale unei instalatii electrice se pot individua în această fază și astfel se pot înlocui imediat cablurile deteriorate.

  • Verificarea conexiunilor:

Instalatorii se vor asigura că toate conexiunile sunt strânse și bine fixate.

Se vor revizui conexiunile la prizele de curent, întrerupătoare și dispozitivele de iluminare ale instalației electrice.

  • Măsurători de tensiune:

Cu ajutorul unui testeur de tensiune, instalatorii profesioniști vor măsura tensiunea în diferite puncte ale acelei instalații electrice pentru a se asigura că tensiunea este în parametri normali.

  • Verificarea întrerupătoarelor de circuit:

Se vor testa întrerupătoarele de circuit pentru a verifica funcționarea corectă a acestora. Apăsând butonul de testare instalatorii se vor asigura că se întrerupe alimentarea în mod corespunzător.

  • Verificarea prizei de împământare:

Se va măsura rezistența la pământ pentru a verifica dacă este în parametri normali.

  • Verificarea dispozitivelor de protecție:

Se va verifica funcționarea corectă a dispozitivelor de protecție, cum ar fi siguranțele și întrerupătoarele diferențiale de curent.

  • Inspecție vizuală a panoului electric:

Se va deschide panoul electric și se va face inspecția stării generale a dispozitivelor și a cablurilor.

  • Documentație și etichetare:

Echipa de profesioniști se va asigura că instalația are documentația corespunzătoare și că toate dispozitivele sunt etichetate corect.

În funcție de tipul de instalație electrică și de clasa de pericol în care este încadrată, sunt prevăzute conform legii intervale de timp diferite pentru efectuarea controalelor. Iată încă un motiv valid pentru care e nevoie să apelăm la o firmă de instalatii electrice specializată, formată din instalatori profesioniști și care cunoaște și respectă normele în vigoare și deține atestat ANRE și toate atestarile necesare.


コメント


bottom of page