top of page

Cele 3 funcții principale ale unei instalatii electrice industriale, proiectare și instalare.


Tablou electric
Tablou electric

Instalațiile electrice industriale reprezintă cea mai complexă și una din cele mai importante părți ale infrastructurii oricărei clădiri de tip industrial, fie ea o hală industrială, o fabrică, un spital, un centru comercial, etc.

Încă din faza de proiectare trebuie să se țină cont de necesitățile specifice ale fiecărei tip de activitate deci, este vorba de proiecte personalizate, care apoi vor fi executate astfel încât activitățile productive și nu numai din respectivele spații să poată funcționa perfect și la capacitate maximă.

La modul general, prin intermediul oricărui tip de instalație electrică se transportă și este distribuită energia electrică de la rețeaua națională către toți utilizatorii. La nivel industrial, aceste instalatii electrice au funcții specifice.

Haideți atunci să vedem care sunt principalele funcții ale unei instalatii electrice industriale:


  1. Generarea de energie electrica necesară pentru funcționarea întregului circuit, de la aparatura și mașinăriile utilizate în procesul de producție și până la corpurile de iluminat. Energia electrica este produsă prin procesul de transformare a energiei termice, hidraulice, nucleare, mecanice, solare, etc. cu ajutorul centralei electrice. În cadrul centralei electrice există generatoare de mare putere.

  2. Transformarea curentului electric se produce cu ajutorul transformatoarelor. De la centrala electrica energia electrica trece prin transformatoarele de putere, care ridică voltajul curentului pentru a permite să fie transportat mai departe pe distanțe chiar și foarte mari.

  3. Transportul și distribuția energiei electrice este cel de-al treilea proces al unei instalatii electrice industriale, care este posibil mulțumită unei infrastructuri energetice, formate din fire electrice și stâlpi de diferite dimensiuni, capabile să suporte niveluri de tensiune diferite, care sunt conectate între ele prin intermediul stațiilor electrice.

Doar dacă ne gândim la câteva din sectoarele industriale precum cel de producție, alimentar, farmaceutic, industria automobilistică sau industria textilă, ne dăm seama că instalatiile electrice trebuie să fie proiectate pentru a putea gestiona cantități imense de energie electrica.

Instalațiile electrice industriale sunt proiectate și configurate în funcție de structura edificiului, de nevoi și în funcție de domeniul de activitate pentru care sunt proiectate.

Există instalatii electrice centralizate, care au tablouri electrice amplasate în aceeași poziție și instalatii electrice descentralizate, acolo unde tablourile electrice sunt poziționate în zone diferite.

Instalațiile electrice industriale sunt de obicei dotate de tehnologii de ultimă generație, precum domotica. Sitemele automatizate sunt foarte potrivite pentru că permit controlul la distanță a aparaturii și mașinăriilor din diferite domenii de activitate. Prin intermediul sistemelor automatizate, se pot controla de la distanță toate operațiunile de la activarea instalației electrice și a diferitelor funcțiuni în mod separat, până la reglarea și oprirea aparaturii, a mașinăriilor sau reglarea temperaturii, a intensității luminii în spațiile operative, birouri, etc. Tot cu ajutorul domoticii se poate regla și gestiona foarte ușor consumul de energie și se poate monitoriza fiecare unitate de producție. Acest sistem, pe lângă faptul că este foarte eficient din punct de vedere operativ, ridică nivelul de eficienta energetica.


Proiectarea de instalatii electrice industriale.

Proiectarea unei instalatii electrice la nivel industrial poate fi făcută doar de către o firma de instalatii electrice specializată, mai exact de către proiectanții calificați și specializați în instalații electrice industriale. Ei vor face înainte de toate o evaluare a clădirii, unde se vor evalua dimensiunile, amploarea acivității, deoarece proiectul care apoi va fi pus în execuție va trebui să garanteze apoi atât eficiența maximă cât și cel mai înalt grad de siguranță. De aceea se proiectează conform unor norme specifice din domeniul instalațiilor industriale și respectând legile în vigoare.

Evaluarea prealabilă a tuturor factorilor este deci una esențială pentru reușita proiectului care apoi va putea fi executat, în funcție de nevoile specifice fiecărei lucrări în parte. În urma evaluărilor se va stabili poziționarea diferitelor componente ale instalatiei electrice industriale, se vor alege materialele care vor fi utilizate pentru respectiva instalație, de la tipul de tablouri, la cablaj și la dispozitivele de protecție.

Se vor avea în vedere și eventuale modificări planificate intr-un moment succesiv, dacă se știe dinainte că se proiectează modificări ale activității atât ca tipologie, cât și dacă vor aparea amplificări, astfel încât să se realizeze de la bun început un sistem de instalații adaptabil, fără a mai fi necesară întreruperea activității și limitând astfel cheltuieli succesive.


Schema instalatie electrica
Schema instalatie electrica


Instalarea sistemelor de instalatii electrice industriale.

După ce a fost proiectată instalatia electrica, se trece la faza succesivă de execuție.

Instalarea sistemului de instalatii electrice industriale este o fază complexă, care poate fi efectuată doar de către personalul calificat, de către instalatorii profesioniști deci, de către o firma de instalatii curenți tari, care deține atestate anre și care se ocupă de întreg procesul de proiectare si executie instalatii electrice.

Respectarea nomelor în vigoare este la fel de importantă precum este și corecta amplasare a tuturor componentelor sistemului de instalatie electric, crearea conexiunilor dintre cabluri a întregului circuit electric și toate împreună duc la realizarea unei instalatii electrice eficiente și corect executate.

Ultima fază dar, foarte importantă este cea de instalare a dispozitivelor de siguranță ale instalației electrice, cum ar fi sistemul de întrerupere automată, cel de alimentare cu curent electric, care asigură nivelul ridicat de siguranță atât pentru persoanele care operează în acel edificiu, cât și pentru siguranța aparaturii, a mașinăriilor și a întregii clădiri în cazul apariției unor defecțiuni care poate fi cauzată de un scurtcircuit sau alte cauze.

Proiectarea, instalarea și mentinerea în funcțiune la nivel optim a unei instalatii electrice industriale pot fi oferte doar de către firme specializate și care dețin o vastă experiență în domeniu.

Comments


bottom of page