top of page

7 lucrări principale de instalații electrice de curenti tari. Aspectele importante ale instalațiilor și pașii de urmat în procesul de execuție al acestora.

Actualizată în: 25 feb.


Instalator monteaza un panou electric curenti tari
Panou electric

Instalațiile electrice de curenti tari sunt esențiale în asigurarea funcționării corecte și eficiente a clădirilor și echipamentelor, având un rol important în distribuția energiei electrice și în alimentarea consumatorilor cu puteri mari.


Instalatiile electrice de curenti tari sunt instalații complexe și includ lucrări precum:


 • Montarea de tablouri electrice

Montarea de tablouri electrice este un proces complex și esențial în domeniul electricității. Aceste tablouri sunt utilizate pentru distribuția și protecția sigură a energiei electrice într-o clădire sau într-o instalație industrială. Iată câțiva pași generali implicați în montarea unui tablou electric de curenti tari:

 • Planificare: Înainte de a începe montajul, este esențial să se realizeze o planificare adecvată. Acest lucru include determinarea necesităților de energie, alocarea circuitelor, selectarea echipamentelor adecvate și respectarea reglementărilor locale și a codurilor de construcție.

 • Alegerea locației potrivite: Tabloul electric ar trebui să fie amplasat într-un spațiu bine ventilat, uscat și ușor accesibil. De asemenea, trebuie să fie ferit de orice mediu care ar putea provoca deteriorarea echipamentelor sau interferența cu funcționarea lor.

 • Instalarea suportului: Tabloul electric trebuie montat pe un suport solid și stabil, care să poată susține greutatea sa și a echipamentelor din interior.

 • Instalarea componentelor: Aceasta implică montarea și cablarea componentelor individuale ale tabloului, cum ar fi siguranțele, întrerupătoarele automate, contactorii, releele de protecție, contoarele de energie etc. Este important să se respecte instrucțiunile producătorului pentru instalarea corectă a acestor componente.

 • Cablarea: Conectarea corectă a cablurilor este esențială pentru funcționarea sigură și eficientă a tabloului electric. Cablurile trebuie să fie bine izolate și să fie montate conform standardelor și reglementărilor în vigoare.

 • Testarea și punerea în funcțiune: După finalizarea montajului și cablării, tabloul electric trebuie testat pentru a se asigura că toate componentele funcționează corect și că nu există probleme de cablare sau conexiuni slabe. De asemenea, este important să se verifice funcționarea dispozitivelor de protecție pentru curenti tari.

 • Documentarea și marcarea: Tabloul electric ar trebui să fie documentat corespunzător, inclusiv diagramele electrice, schemele de cablare și orice instrucțiuni specifice echipamentelor utilizate. De asemenea, este important să se marcheze corect toate circuiturile și dispozitivele din tablou pentru a facilita întreținerea și depanarea ulterioară.

Este important ca montarea tablourilor electrice de joasă tensiune să fie realizată de către echipa de electricieni profesioniști, iar toate lucrările să respecte normele de siguranță și reglementările în vigoare.


 • Realizarea sistemelor de împământare și paratrăsnet Realizarea sistemelor de împământare și paratrăsnet este crucială pentru protecția clădirilor și a oamenilor împotriva efectelor negative ale descărcărilor electrice atmosferice și pentru asigurarea unei conexiuni sigure la pământ pentru echipamentele electrice. Iată câțiva pași generali implicați în realizarea acestor sisteme: Este esențial ca instalarea sistemelor de împământare și paratrăsnet să fie realizată de către personal calificat și autorizat și să respecte normele de siguranță și reglementările locale și naționale.

 • Evaluarea riscurilor: Este important să se evalueze riscurile specifice din zona respectivă, inclusiv frecvența și intensitatea fulgerelor, tipul de sol și structura clădirii. Această evaluare ajută la determinarea necesității și dimensiunii sistemului de paratrăsnet și a sistemului de împământare.

 • Proiectarea sistemului: Pe baza evaluării riscurilor, se proiectează sistemul de paratrăsnet și sistemul de împământare. Acest lucru poate implica determinarea locației și a înălțimii tălpilor de paratrăsnet, dimensionarea conductorilor de paratrăsnet și calcularea rezistenței sistemului de împământare.

 • Alegerea materialelor și echipamentelor: Se selectează materialele și echipamentele necesare pentru realizarea sistemului de împământare și a sistemului de paratrăsnet. Acestea includ conductori de paratrăsnet, electrozi de împământare, conexiuni și echipamente de protecție împotriva supratensiunilor.

 • Instalarea sistemului de împământare: Electrozii de împământare sunt îngropați în sol într-un mod care asigură o conexiune electrică bună cu solul și o rezistență redusă a sistemului de împământare. Conductoarele sunt apoi instalate pentru a conecta toate electrozii la echipamentele și structura clădirii.

 • Instalarea sistemului de paratrăsnet: Tălpile de paratrăsnet sunt instalate pe acoperișul clădirii și sunt legate de conductori de paratrăsnet. Acești conductori direcționează descărcările electrice atmosferice către pământ, protejând clădirea împotriva deteriorării.

 • Verificarea și testarea sistemului: După instalare, sistemul de împământare și sistemul de paratrăsnet trebuie să fie verificați și testați pentru a se asigura că funcționează corect și că îndeplinesc standardele de siguranță și reglementările locale.

 • Documentarea și întreținerea: Este important să se documenteze corect instalarea sistemului și să se stabilească un plan de întreținere regulat pentru a asigura funcționarea continuă și eficientă a acestuia pe termen lung.

 • Instalații de protecție împotriva supratensiunilor Instalațiile de protecție împotriva supratensiunilor sunt concepute pentru a proteja echipamentele și instalațiile electrice împotriva deteriorărilor cauzate de supratensiuni, care pot apărea ca urmare a descărcărilor atmosferice, a manevrelor de comutare sau a altor fenomene care pot genera creșteri bruste ale tensiunii în sistemul electric. Iată câteva aspecte importante despre instalațiile de protecție împotriva supratensiunilor: În plus, este important să se respecte cerințele și reglementările locale și naționale referitoare la protecția împotriva supratensiunilor, iar instalarea și întreținerea acestor sisteme ar trebui să fie realizate de personal calificat și autorizat, din cadrul unei firme de instalatii care deține atestate anre.

 • Alegerea și instalarea corectă a dispozitivelor de protecție: Dispozitivele de protecție împotriva supratensiunilor, cum ar fi supresoarele de tensiune (varistoarele), sunt instalate în mod strategic în sistemele electrice pentru a limita și a evacua energia excesivă din supratensiuni. Acestea pot fi montate la nivelul tablourilor electrice sau direct pe echipamentele sensibile.

 • Configurarea corespunzătoare a echipamentelor de protecție: Este important să se configureze dispozitivele de protecție împotriva supratensiunilor în conformitate cu specificațiile și cerințele producătorului, ținând cont de nivelurile de tensiune așteptate și de caracteristicile sistemului electric în care sunt instalate.

 • Testarea și verificarea periodică: Instalațiile de protecție împotriva supratensiunilor trebuie să fie supuse testării și verificării periodice pentru a se asigura că funcționează corect și că oferă protecția necesară împotriva supratensiunilor. Aceasta poate implica teste de funcționare, inspecții vizuale și măsurători ale tensiunii.

 • Documentarea și marcarea: Este important să se documenteze instalarea și configurarea instalațiilor de protecție împotriva supratensiunilor și să se marcheze corespunzător dispozitivele și echipamentele de protecție pentru a facilita întreținerea și depanarea ulterioară.

 • Formare și conștientizare: Personalul care operează și întreține sistemele electrice ar trebui să fie instruit în mod corespunzător cu privire la importanța și funcționarea instalațiilor de protecție împotriva supratensiunilor, precum și cu privire la procedurile adecvate de instalare, testare și întreținere.

 • Instalarea și protecția cablurilor Instalarea și protecția cablurilor sunt aspecte esențiale în orice sistem electric sau electronic. Protejarea cablurilor este importantă pentru a preveni deteriorarea lor, pentru a asigura siguranța și fiabilitatea sistemului, și pentru a respecta normele de siguranță și reglementările în vigoare. Iată câteva aspecte de luat în considerare: În concluzie, instalarea și protecția cablurilor necesită atenție la detalii, respectarea normelor și reglementărilor specifice și utilizarea materialelor și echipamentelor adecvate. De asemenea, este important să se realizeze în mod regulat inspecții și întreținere pentru a asigura buna funcționare a sistemului electric.

 • Selectarea cablurilor potrivite: Este esențial să se selecteze cablurile corespunzătoare pentru aplicația și mediul în care vor fi utilizate. Alegerea corectă a cablurilor în funcție de tensiunea, curentul, mediu de operare, temperatură, flexibilitate și alte caracteristici este crucială pentru o instalare și operare sigură și eficientă.

 • Trasearea corectă a cablurilor: Cablurile trebuie traseate în mod corespunzător pentru a evita interferențele și deteriorarea lor. Se trebuie să se evite trecerea cablurilor prin zone cu umiditate excesivă, temperaturi extreme, sub presiune sau sub echipamente grele care ar putea deteriora izolația.

 • Folosirea materialelor de fixare adecvate: Utilizarea materialelor de fixare adecvate, cum ar fi clemele, suporturile sau șinele de montare, este importantă pentru a susține cablurile în mod corespunzător și pentru a preveni mișcarea sau deteriorarea lor în timpul utilizării.

 • Protejarea cablurilor împotriva factorilor mecanici: Cablurile ar trebui protejate împotriva deteriorării cauzate de factorii mecanici, cum ar fi împreunarea, îndoirea, strivirea sau ruperea. Utilizarea protecțiilor adecvate, cum ar fi conductele, colierele sau tuburile de protecție, poate ajuta la prevenirea acestor probleme.

 • Protejarea cablurilor împotriva factorilor ambientali: Este important să se protejeze cablurile împotriva factorilor ambientali, cum ar fi umiditatea, coroziunea, radiațiile solare, substanțele chimice etc. Alegerea cablurilor și a materialelor de protecție care sunt rezistente la acești factori poate prelungi durata de viață a sistemului electric.

 • Etichetarea și documentarea: Cablurile ar trebui etichetate și documentate corect pentru a facilita identificarea lor ulterioară, întreținerea și depanarea sistemului. Etichetele ar trebui să includă informații importante, cum ar fi destinația cablului, tensiunea, curentul, circuitul etc.

 • Testarea și verificarea: După instalare, cablurile ar trebui testate și verificate pentru a se asigura că funcționează corect și că nu există probleme de cablare sau conexiuni slabe.

 • Instalații de iluminat Instalațiile de iluminat sunt componente esențiale ale oricărui spațiu, fie că este vorba despre o locuință, birou, magazin sau clădire industrială. Acestea sunt responsabile pentru furnizarea luminii necesare pentru activitățile zilnice, creând o atmosferă plăcută și contribuind la siguranța și confortul utilizatorilor. Iată câteva aspecte importante despre instalarea și proiectarea sistemelor de iluminat: Instalarea unui sistem de iluminat eficient și sigur necesită planificare, atenție la detalii și respectarea normelor și reglementărilor în vigoare. De asemenea, consultarea unei firma de instalatii de iluminat poate fi utilă pentru proiectarea și instalarea corectă a sistemului de iluminat.

 • Planificarea și proiectarea iluminatului: Înainte de a începe instalarea, este important să se realizeze o planificare și proiectare adecvată a sistemului de iluminat. Aceasta implică evaluarea nevoilor de iluminat ale spațiului, determinarea locațiilor și tipurilor de surse de lumină, precum și alegerea luminilor potrivite pentru a crea atmosfera dorită și pentru a satisface cerințele de siguranță și eficiență energetică.

 • Selectarea luminilor potrivite: Există o varietate de surse de lumină disponibile, inclusiv becuri incandescente, becuri cu halogen, becuri fluorescente, becuri cu LED-uri etc. Alegerea sursei de lumină potrivită depinde de factori precum eficiența energetică, temperatura de culoare, indicele de reproducere a culorilor și durata de viață.

 • Instalarea armaturilor și a cablajului: Armaturile de iluminat trebuie să fie instalate în locurile potrivite conform planului de iluminat, asigurându-se că sunt montate corect și în siguranță. Cablajul electric trebuie realizat în conformitate cu normele de siguranță și cu reglementările locale și naționale.

 • Montarea comutatoarelor și a dimmerelor: Comutatoarele și dimmerele sunt utilizate pentru controlul luminilor și pentru ajustarea nivelului de iluminare în funcție de nevoi. Acestea ar trebui montate în locuri ușor accesibile și conforme cu codurile de construcție.

 • Testarea și verificarea: După finalizarea instalării, sistemul de iluminat ar trebui testat și verificat pentru a se asigura că funcționează corect și că respectă standardele de siguranță și reglementările în vigoare.

 • Etichetarea și documentarea: Este important să se eticheteze și să se documenteze corect toate componentele sistemului de iluminat pentru a facilita întreținerea și depanarea ulterioară.

 • Eficiența energetică și întreținerea: Pentru a reduce consumul de energie și costurile de întreținere, este recomandabil să se aleagă surse de lumină eficiente din punct de vedere energetic și să se efectueze întreținere regulată, inclusiv curățarea și înlocuirea becurilor sau a altor componente, atunci când este necesar.

 • Alimentare consumatori Alimentarea consumatorilor reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul electricității, fiind responsabilă pentru furnizarea energiei necesare pentru funcționarea diferitelor echipamente și aparate electrice. Aici sunt câțiva pași importanți implicați în asigurarea unei alimentări eficiente și sigure a consumatorilor: Asigurarea unei alimentări eficiente și sigure a consumatorilor implică atenție la detalii, respectarea normelor și reglementărilor specifice și utilizarea echipamentelor și materialelor adecvate. De asemenea, este important să se apeleze la o firmă ce deține personal calificat și autorizat pentru instalare și întreținere.

 • Planificarea și proiectarea: Este esențial să se realizeze o planificare și proiectare adecvată a sistemului de alimentare, luând în considerare nevoile specifice ale consumatorilor, capacitățile de încărcare ale rețelei electrice și normele de siguranță. Aceasta implică determinarea cerințelor de putere, tensiune și frecvență, precum și dimensionarea corect al conductorilor și echipamentelor de protecție.

 • Alegerea sursei de alimentare: Sursele de alimentare pot fi diverse, inclusiv rețeaua electrică publică, generatoare diesel, surse de energie regenerabilă (solară, eoliană etc.) sau baterii de stocare. Este important să se aleagă sursa de alimentare potrivită în funcție de cerințele de putere, disponibilitatea și costurile asociate.

 • Instalarea și conectarea echipamentelor: Echipamentele de distribuție și cablurile trebuie instalate și conectate corect pentru a asigura o distribuție eficientă și sigură a energiei către consumatori. Aceasta include montarea tablourilor electrice, instalația conductorilor, conectarea echipamentelor de protecție și stabilirea legăturilor de împământare.

 • Protejarea și siguranța: Echipamentele de protecție, cum ar fi siguranțele, întrerupătoarele automate și dispozitivele de protecție împotriva supratensiunilor, sunt utilizate pentru a asigura siguranța sistemului și a consumatorilor împotriva supracurentului, scurtcircuitelor și altor defecțiuni. Este important să se selecteze și să se instaleze aceste echipamente corect în conformitate cu normele și reglementările locale și naționale.

 • Testarea și verificarea: După finalizarea instalării, sistemul de alimentare ar trebui testat și verificat pentru a se asigura că funcționează corect și că respectă standardele de siguranță și reglementările în vigoare. Aceasta poate implica teste de funcționare, măsurători ale tensiunii și curentului, și verificarea conexiunilor electrice.

 • Documentarea și întreținerea: Este important să se documenteze corect instalarea și configurația sistemului de alimentare și să se stabilească un plan de întreținere regulat pentru a asigura buna funcționare a acestuia pe termen lung. Acest plan poate include inspecții periodice, întreținerea echipamentelor și înlocuirea componentelor uzate sau deteriorate.

 • Conectarea echipamentelor electrice Conectarea corectă a echipamentelor electrice este esențială pentru siguranța și funcționarea eficientă a sistemului electric. Iată câțiva pași importanți pentru a asigura o conectare corectă a echipamentelor electrice: Instalatorii specializați din cadrul firmei de instalatii se vor asigura că sunt respectate întotdeauna instrucțiunile producătorului și normele și reglementările locale și naționale atunci când vor conecta echipamentele electrice.

 • Planificare și pregătire: Înainte de a începe conectarea, asigurați-vă că aveți un plan bine stabilit pentru amplasarea echipamentelor și a cablurilor. Identificați sursele de alimentare și conexiunile necesare pentru fiecare echipament.

 • Deconectarea alimentării: Înainte de a începe orice lucrare, asigurați-vă că echipamentul este deconectat de la sursa de alimentare. Acest lucru reduce riscul de șoc electric sau de deteriorare a echipamentului.

 • Selectarea cablurilor corecte: Alegeți cabluri cu secțiunea potrivită pentru sarcina electrică a echipamentului. Verificați specificațiile tehnice ale echipamentului pentru a determina cablurile și mufele corespunzătoare.

 • Realizarea conexiunilor: Conectați cablurile corecte la bornele sau mufele echipamentului conform instrucțiunilor producătorului. Asigurați-vă că cablurile sunt bine fixate și izolate pentru a preveni scurtcircuitarea sau separarea accidentală.

 • Utilizarea echipamentelor de protecție: Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție, pentru a vă proteja împotriva accidentelor sau a deteriorării echipamentului.

 • Testarea conexiunilor: După finalizarea conectării, verificați conexiunile pentru a vă asigura că sunt corecte și sigure. Utilizați un testeur de tensiune sau un multimetru pentru a verifica dacă există tensiune pe cabluri înainte de manipulare.

 • Încercarea și punerea în funcțiune: După ce ați verificat că toate conexiunile sunt corecte, puteți conecta echipamentul la sursa de alimentare și încercați funcționarea acestuia pentru a vă asigura că totul funcționează corect.

 • Documentarea și marcarea: Este important să documentați conexiunile și să marcați cablurile și echipamentele pentru a facilita întreținerea și depanarea ulterioară.

Comments


bottom of page